reg

29

Jun


reg

iShop phiên bản Android chính thức ra mắt

iShop phiên bản Android chính thức ra mắt

Sau 1 thời gian phát triển và kiểm thử sản phẩm, ứng dụng iShop phiên bản Android đã chính thức có mặt.  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dtsgroup.vshop Xin mời các bạn tải và dùng thử nhé!