Đăng ký - Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

Sau khi tải phần mềm bán hàng iShop về, chọn đăng ký tài khoản sẽ ra màn hình như sau.

 
Người dùng sẽ nhập những thông tin cơ bản như: Họ tên, email, số điện thoại ...
 
Khi nhập đầy đủ thông tin rồi click chọn Đăng Ký -> Hiển thị thông báo đăng ký thành công.
 

Đăng nhập tài khoản

 
Sau khi đăng ký tài khoản, bạn nhập tên gian hàng, tên tài khoản, mật khẩu để đăng nhập
 

Tạo mới chi nhánh

Sau khi đăng nhập -> Chọn tạo mới chi nhánh:

Top