Quản lý giao hàng

Danh sách đơn hàng

Sau khi tải phần mềm bán hàng iShop về, chọn đăng ký tài khoản sẽ ra màn hình như sau.

 
Khi chọn 1 hóa đơn bất kì, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình chi tiết thông tin giao hàng của hóa đơn đó.

 
Tại màn hình chi tiết giao hàng -> Chọn trạng thái vận chuyển -> Chọn Lưu để lưu lại trạng thái đã chọn

 
Muốn xem hành trình của đơn hàng bạn phải nhập mã vận đơn cho đơn hàng. Ở đây chúng tôi đã hỗ trợ cho các bạn bằng việc có thể quét mã trực tiếp trên hóa đơn hoặc tự nhập bằng tay

 
Màn hình hiển thị khi chọn quét mã

 
Màn hình hiển thị thông tin hành trình vận chuyển của đơn hàng

 
Top