Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản

Khi chọn vào thông tin người dùng ta sẽ đến được màn hình hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đấy .

 
Thông tin chi tiết tài khoản

 
Đổi mật khẩu

 
Thay đổi thông tin cá nhân

 
Top