Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu

Ứng dụng sẽ giúp bạn sao chép dữ liệu bán hàng trên máy tính, điện thoại di động hay các thiết bị khác đến một nơi lưu trữ an toàn nhằm phục hồi khi dữ liệu chính gặp sự cố.

 
Khi chọn vào nút sao lưu sẽ hiện lên thông báo hỏi bạn có đồng ý muốn đẩy dữ liệu lên hệ thống hay không

 
Khi chọn vào nút phục hồi sẽ hiện lên danh sách các dữ liệu mà bạn đã tải lên hệ thống của ứng dụng(nếu bạn đã tải lên trước đó)

 
Top